Duurzaamheidsvisie & werkwijze

Er was eens…

een gerespecteerd schildersbedrijf, gerund door een bevlogen ondernemer: Jan Den Haan. Het is logisch dat zijn zoons, Johan en Mark, in zijn voetsporen traden; ze hadden het bedrijf van jongs af aan meegemaakt. Beiden voltooiden de schilderopleiding en begonnen voor zichzelf te werken. Na dit 15 jaar te hebben gedaan en ook veel samenwerkten, was de tijd rijp om de krachten te bundelen. Zo startte Den Haan Schilders- en Vastgoedservice per 1 januari 2011.
Uit de bedrijfsnaam valt af te lezen dat het werk inmiddels veel meer is dan alleen schilderen. Renovatie is nu onze ‘core-business’ en schilderen maakt daar een groot onderdeel van uit. Logisch ook, want schilderen heeft alleen maar zin als het geheel goed in orde is. Onze opdrachten bestaan nu voor een groot deel uit renovaties van woningen en bedrijfspanden. Ons succes wordt veroorzaakt door onze flexibiliteit en meer nog: door onze bedrijfsfilosofie waarin duurzaamheid het kernwoord is.

Wij hebben dan ook in mei 2017 onze naam gewijzigd in Den Haan Schilders en Bouw.

Wij werken duurzaam…

De bevlogenheid van vader Jan zit ook in onze genen. Wij houden ervan om hoge kwaliteit te bieden om zo trots te zijn op het werk dat we voltooid hebben.
We houden van waarde, van mooie oude gebouwen, waarvan we zien dat die als cultureel erfgoed goed moet worden beheerd en verzorgd. Daarom werken we secuur en met verantwoorde materialen. We streven ernaar om zo te werken dat het object weer jaren meekan. We letten daarbij speciaal op de consequenties voor milieu, binnen en buiten. Isolatie en alternatieve energiebronnen zijn bij ons standaard aandachtspunten.
Hoe dit in ons vakgebied erkend wordt, bleek bijvoorbeeld bij een workshop over duurzaamheid, die door de verfproducent Sikkens werd georganiseerd. Wij ontvingen de prijs voor “Duurzaam Ondernemer van het jaar” in 2013. Duurzaam renoveren, zoals wij dat zien, is geen statisch begrip. Integendeel, het is een continu verbeterproces. We bestuderen nieuwe technieken en nieuwe materialen, toetsen deze op toepasbaarheid in onze aanpak en blijven daarmee steeds in de voorhoede meelopen.

Klant is koning…

dat was altijd al zo! Maar klanten moeten dat vanzelfsprekend ook zelf zo voelen. Bij ons is dat niet persé ‘wie betaalt, bepaalt’. Wel gaan we met de klant om de tafel en bespreken zijn wensen en de mogelijkheden om die goed te vervullen. Hij ziet het eindresultaat voor zich, wij hebben de verantwoordelijkheid voor een deugdelijk uitvoering. Authentieke gebouwen hun waarde laten behouden vraagt een specifieke deskundigheid. Daarvoor is niet persé nodig dat ze op de monumentenlijst staan! Behoud van ‘goed oud’ is een uitgangspunt voor ons. Bijvoorbeeld, oude kozijnen vervangen door nieuw is wellicht goedkoper, maar gaat ten koste van het aangezicht én het gezonde leefklimaat van een oud pand. Wij bekijken de woning vanuit een totaalblik en zorgen voor techniek die bij de woning past. We houden rekening met de totale levensduur van de woning en verlengen die substantieel. Daardoor werken we op korte termijn misschien niet op de goedkoopste of de snelste manier. Klanten weten ook als geen ander dat goedkoop duurkoop is. De keuze is dan niet moeilijk. Klanten uiten vaak uit zichzelf dat zij erg tevreden met ons zijn, dat is wat ons trots op ons werk maakt!

Al ver vóór de klimaat top in Parijs deden wij aan milieu…

Bouwen en renoveren in de bouw heeft hoe dan ook consequenties voor het milieu. Er wordt gewerkt met complexe materialen, er worden veel grondstoffen verbruikt en het energiegebruik is behoorlijk. We dachten al vroegtijdig na over hoe dat slimmer en zuiniger kan. We kiezen materialen bewust, zo kiezen we onder andere voor de biobased materialen van Copperant. Maar ook andere duurzame producenten.

Onze kwast- en rollerzuiveringsinstallatie zorgt ervoor dat watergedragen verfresten niet meer in het riool terechtkomen, dat we minder chemisch afval hebben en dat we niet bij de klant hoeven uit te spoelen. Ook proberen we afval te minimaliseren. Over 2014 was onze directe CO2-footprint berekend op 16 ton. Dit verlagen we verder door installatie van zonnepanelen op ons bedrijfspand en aanschaf van zuinige auto’s. We werken CO2-neutraal door compensatie van onze CO2-emissie via het Fair Climate Fund. We adviseren klanten in het energiezuinig maken van hun panden, bijvoorbeeld door gebruik van zonneboilers, PV-panelen en groene daken. Op deze manier werken wij naar ons doel, het opleveren van energieneutrale panden.

Samenwerken…

Bij renovatieopdrachten zijn verschillende specialisaties nodig. Daarom werken we met onderaannemers en ook leveranciers samen. Zo is er steeds een aangepast team deskundigen aan het werk, dat door ons wordt aangestuurd. We hebben een vast netwerk van schilders, erkende installateurs en aannemers. We vinden het van groot belang dat al die medewerkers doordrongen zijn van onze filosofie over renoveren. Ook zij moeten een positieve houding en plezier in het werk uitstralen. Onze klanten zien graag vertrouwde gezichten. Klanten moeten er op aan kunnen dat het werk dat zij uitbesteden goed en zorgvuldig wordt gedaan. Vertrouwen is de basis. Dat geldt evenzeer voor onze relatie met leveranciers. Zo hebben we bijvoorbeeld een nauwe relatie met onze leverancier van monumentaal glas: Van Ruysdael, die onze filosofie op het renoveren van oude panden deelt.

Eerst zien en dan geloven…

Dat geldt uiteraard voor nieuwe en potentiële klanten. Het is aan ons om te bewijzen dat we waar maken wat we pretenderen. Daarvoor gaan we graag met u in gesprek!

© Copyright - Den Haan Schilders