Duurzame politiek

April begon wel goed dit jaar: een zeldzaam vuurwerk in de politiek. Dat speelde in de net nieuw geïnstalleerde Tweede Kamer, waarbij het verhit debat helemaal niet ging om corona, energietransitie, klimaat en woningbouw. Terwijl dat toch echt de grote uitdagingen zijn, niet alleen voor Nederland, maar voor heel Europa, eigenlijk voor de hele wereld. Wij hopen dat het gekissebis over personen, aantekeningen en functies elders snel naar wat zijkamertjes wordt verdreven. De toekomst staat voor de deur en – hoewel niet maakbaar – zullen we heel veel energie (en geld) moeten steken in projecten die de toekomst een wat beter aanzien moeten geven. De welvaart hoeft niet omhoog, maar het welzijn wel graag. Dus: meer natuur, meer diversiteit in stad en land, meer betaalbare woningen, meer balans tussen cultuurland en natuurland, minder mobiliteit, minder verkwisting, minder uitstoot van CO2 en stikstofverbindingen, minder gebruik van fossiele brandstoffen; kortom meer duurzaamheid. Een serieus verlanglijstje voor een serieuze regering. Ook de lokale overheid heeft een belangrijke rol in de verwezenlijking hiervan. En de particulier, wijzelf dus, zal ook aan de bak moeten. Nadenken over wat we doen, kopen, eten en weggooien. 

Het zijn goede voornemens, die niet alleen de eerste week van een nieuw jaar bepalen. Als corona voorbij is kunnen we met nieuwe energie aan de slag. “Doorpakken nu!”  

Zon & Wind

Nu duidelijk is dat februari toch voor de hele maand ‘op slot zit’ en de voortdurende berichtgeving over corona en vaccinatie almaar meer van hetzelfde lijkt te worden, moeten we misschien de aandacht op het klimaatprobleem intensiveren. Die was voor even verdrongen, maar het probleem wordt elke dag groter. Er is een klimaatakkoord en dat eist forse investeringen in het opwekken van niet-fossiele energie. Ofwel: voor het jaar 2030 moeten er 3180 windmolens zijn geplaatst (250 m hoog) en 69000 voetbalvelden met zonnepanelen. Dat vergt zeer veel ruimte, waarbij je moet bedenken dat vooral windturbines ver van bewoning en uit het zicht van landschapswaarde moeten staan. Terwijl er in Nederland ook veel nieuwe ruimte moet worden vrijgemaakt voor nieuwe woningen met bijbehorende infrastructuur. Terwijl er ook afspraken zijn over het uitbreiden van onze natuurgebieden en bosaanplant. Terwijl het ruimtebeslag van onze geïndustrialiseerde landbouw er evenmin minder op wordt. 

Hoe gaan we dat oplossen? Er zijn veel strijdige belangen en we hechten óók aan ons gevarieerde Nederlandse landschap, dat “niet de dupe mag worden van windmolens” (krantenkop van 1 februari). Het lijkt duidelijk dat een toekomstgerichte oplossing een strakke centrale regie vereist. Van regionale bestuurders, gemeenten, projectontwikkelaars en andere belangenorganisaties kan je niet verwachten dat die samen tot een structureel resultaat kunnen komen. De ‘keukentafeloplossing’ is simpel: windturbines op zee, zonnepanelen op de daken, centraal landschapsbeheer, investeren in waterstofeconomie en energie uit aardwarmte. 

Maar ja: wij gaan er niet over (gelukkig maar!). Wat we wel kunnen doen is duurzaam blijven werken en denken, isoleren, zuinig zijn met energieverbruik, enz. En, niet te vergeten: we hebben de keus om straks te stemmen op een partij die klimaat en leefbaarheid hoog in de prioriteitenlijst heeft staan.

Verwachtingen

Het was wel een raar feestje, de oud&nieuw viering dit jaar. Veel mocht niet en werd toch gedaan. Velen zagen in 2020 hun leven op zijn kop gezet en velen wachten met hoop en vrees over wat het jaar 2021 gaat brengen. Zijn de verwachtingen hoog gespannen? Er valt zeker heel veel te doen om van 2021 een geslaagd jaar te maken. Zoals het succesvol bestrijden van de pandemie, met ‘maatregelen’ en met vaccinatie. Dan zal het volgend oud&nieuw een stuk feestelijker kunnen zijn. Mits er zich geen nieuwe onverwachte problemen voordoen. Ook zouden we dan onze aandacht weer kunnen wijden aan de al bestaande problemen, die er niet minder op zijn geworden. Zoals de woningnood. Alleen al in Den Haag moeten 50000 huizen worden bijgebouwd in de komende jaren. Dat is voor het huidige tekort en ook voor de verwachte bevolkingsgroei van 80000 inwoners tot 2040. Een megaproject kan je dat wel noemen. 

Een ander nijpend probleem is het klimaat. De onderzoeken naar de wijze waarop de aarde warmer wordt zijn alarmerend. We moeten mondiaal onze huidige leefstijl drastisch veranderen, niet alleen individueel; ook de grote bedrijven en hele staten zullen dat moeten. Welke organisatie is bij machte het leidende voortouw te nemen en ‘maatregelen’ af te dwingen? Kijkend naar machtsconcentraties die dat zouden aankunnen, kom je bij de EU, de VS, China, de VN. Het lijkt op korte termijn niet waarschijnlijk dat van die kant veel te verwachten valt. Er wordt door sommigen gespeculeerd op nieuwe, nu nog onbekende technologische ontwikkelingen, die ons zouden kunnen redden. Dat lijkt ons meer op ‘hopen op een wonder’. En anders?

Onze eigen verwachtingen zijn wat kleinschaliger. We verwachten voor ons bedrijf gewoon een goed jaar. We zitten in de gelukkige sector, die niet zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. 2020 was niet slecht en we denken dat ook 2021 goed zal zijn. We wensen onze klanten evenzo een goed 2021, met de verwachting dat wij in 2021 nog veel voor U kunnen betekenen.  

19 december 2020 tot 4 januari 2021 gesloten

Beste klanten en relaties,

Vanaf 19 december 2020 tot 4 januari 2021 zijn wij gesloten i.v.m. kerstvakantie

Heeft u een vraag of opmerking kunt u altijd met ons bellen 0704065089

Team Den Haan

Plannen…

De merkwaardige zomervakantie 2020 is achter de rug. De scholen “zijn weer begonnen”. De coronabesmettingen lopen weer op. De regering heeft zijn prinsjesdag gevierd, ook al op ongewone wijze. De economie is in een mallemolen terechtgekomen. De politiek gaat vanzelfsprekend vooral daarover. Maar terwijl dat, gaat het leven door. Wij hebben het druk met onze uitvoerende werkzaamheden; we doen onze dagelijkse boodschappen; vervoeren ons (met mondkapje) in trein en bus; het verkeer is als vanouds en het geld rolt (met miljarden). 
Maar wat ook doorgaat zijn de klimaatverwoestende activiteiten van de mensheid. Hoe zit het met de Green Deal, waarover we vóór de vakantie nog enthousiast hebben gesproken? Wel, in de troonrede en de rijksbegroting komt die term niet voor. Wel wordt geld uitgetrokken voor het al bestaande klimaatbeleid, maar naar ons idee is er echt wel meer nodig. Ambitieuzer zijn de klimaatactieplannen voor 2030 van de Europese Commissie. Frans Timmermans zegt zelfs dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Maar dan moet je wel 27 landen meekrijgen. Gaat dat lukken? De kritiek is al niet mals: de eigen juridische dienst stelt dat de klimaatvoorstellen strijdig zijn met het verdrag van de Europese Unie. Tja. 
Om het doel van die ‘2050’ te halen moet er veel meer worden gerecycled. De plannen daarvoor spreken ons wel aan. Zo moet er veel minder plastic worden gebruikt, moeten microplastics in de ban, kan de huidige 200 kg verpakkingsmateriaal per burger ook veel minder, doen we veel langer met onze kleding en moeten huizen op een andere manier, ‘herbruikbaar’ worden gebouwd. Dat zijn allemaal concrete zaken waar wij ook als particulier aan kunnen meewerken. 
Als we willen.

Isolatie en Ventilatie

Het heeft me wel een beetje verbaasd, het enthousiasme, de uitgelatenheid waarmee de Nederlanders op 1 juni naar buiten stormden, stranden, parken en terrassen en winkelstraten bezetten alsof ze na een lange tijd van duistere eenzame opsluiting eindelijk werden vrijgelaten. Anderhalvemeter was even niet meer zo’n dwingende verplichting. Uit de isolatie, de vrijheid in. Dit begrip ‘isolatie’ is toch van een andere betekenis, dan waar wij met herhaling op hebben gewezen in eerdere nieuwsbrieven. Isoleer je woning, je houdt de warmte binnen en de kou buiten en de energierekening laag. Dat propageerden wij en doen dat nog steeds. Maar net zo belangrijk daar hoort óók ventilatie bij. Zorg voor een goed binnenklimaat, met verse zuurstof en goede luchtzuivering. Nu blijkt het coronavirus het begrip ventilatie ook  naar een hoger plan te hebben getild. Het is inmiddels duidelijk geworden dat in de buitenlucht, met wind (en zon), de besmettingskans gering is. Besmettingen vinden plaats in binnenruimtes met stilstaande lucht: sportscholen, kantoortuinen, volle bars en disco’s, verzorgingshuizen, volle treinen en trams. En waar mensen massaal dicht op elkaar staan, zoals bij demonstraties, carnaval. Want daar is evenmin luchtverversing. (Het is onderzocht dat bij startlocaties van hardloopwedstrijden, de CPC bijv., in de dichte lopersmassa de temperatuur zo’n twee tot vier graden boven de buitentemperatuur stijgt). 

Gelukkig kunnen wij met ons bedrijf bijdragen aan gezonde werk- en leefomstandigheden. We hebben de ervaring en kennen de mogelijkheden om een goede balans tussen isolatie en ventilatie te realiseren. Let op: dat is altijd maatwerk; geen bedrijf of woning is gelijk. Wilt U meer weten, dan bent U altijd welkom voor advies.

{PS: 5 juni is ‘Wereldmilieudag”. hoe gaan we dat vieren?}

De beroemde paardenrace vin Sienna. Er staan 15000 mensen op het plein. Na de coronatijd zal dit niet meer mogen.

www.travelaroundwithme.com/de-palio-race-palio-dell-assunta/

Uitbraak

Na de mooiweermaand April – maar wel veel te droog – hebben ‘wij’, de Nederlanders, er wel genoeg van. Genoeg van gedwongen-vrijwillig binnenblijven. Genoeg geklust, geverfd en de tuin gespit. We breken uit. In het recente weekend heb ik nog nooit zo’n concentratie hardlopers, racefietsers, rolskaters naast wandelaars, kinderwagens en -langs het water- vissers bijeen gezien. Hopelijk leidt dat overmoedige, riskante? gedrag niet tot een herleving van het coronavirus. Want het gaat nu de goede kant op met het gestaag afnemend aantal besmettingen en ziekenhuisopnames. Als we ook officieel en legitiem meer bewegingsvrijheid krijgen kunnen we weer aandacht geven aan andere prioriteiten. Economie natuurlijk en het grote mondiale klimaatprobleem zal weer snel bovenaan de lijst staan. Wat dat laatste betreft: de zonnigste maand april ooit was tevens oorzaak van de grote droogte in Zuid- en Oost-Nederland. De Achterhoek als nieuw woestijngebied, daar moet je toch niet aan denken. De provincie en andere regionale overheid zijn al druk met het inventariseren van maatregelen, die óók voor de langere termijn oplossing bieden. 

Een belangrijke factor bij een oplossing is de natuur. Een goed doordachte inrichting van de natuur in Nederland kan bijdragen aan meer beheersing van ‘droog’ en ‘nat’. De vereniging Natuurmonumenten wijst op het belang van particuliere tuinen. De totale oppervlakte daarvan bedraagt 10% van het Nederlandse natuurareaal. Dat is niet niks. Helaas zijn en worden nog veel tuinen bestraat en betegeld. Dat is jammer in meer opzichten. Niet alleen in esthetisch opzicht gaan we erop vooruit als we massaal onze tuinen gaan vergroenen. De tijd is nu rijp, want we moeten toch ‘binnenblijven’; een nieuwe hobby is welkom en de beloning is direct verdiend. Heerlijk genieten van de mooie dagen die gaan komen in ons eigen groen paradijsje. Wat wil een mens nog meer!

Zoek voor meer informatie naar het project “Levende Tuin”, van Tuinbranche Nederland en uiteraard bij de Vereniging Natuurmonumenten.

En anders helpen wij U wel: we weten de weg.

 

Corona Maatregelen 15 Maart 2020

Beste klanten en relaties,

Wij volgen de maatregelen van 15 maart’20 van de Rijksoverheid aangaande het Coronavirus COVID-19.

Dit betekent voorlopig voor ons bedrijf dat:

 

  1. Ons kantoorpand en werkplaats vanaf heden t/m 5 april 2020 gesloten is voor bezoekers & derden.

 

  1. Voor onze medewerkers is het niet mogelijk om thuis te werken. Zij zullen de nodige maatregelen in acht nemen om hun werkzaamheden verantwoord te kunnen blijven uitvoeren. Zo zullen zij u geen hand geven, houden zij de maximale afstand (die mogelijk is) van u en collega’s.

 

  1. Als er mensen aanwezig zijn op plekken waar wij moeten werken die gezondheidsklachten hebben laat ons dit alstublieft (indien mogelijke van te voren) weten zodat wij onze afspraak of de werkzaamheden kunnen verplaatsen.

 

  1. Onze medewerkers met gezondheidsklachten die kunnen duiden op het Coronavirus mogen niet werken.

 

Het kan niet anders dan dat u als klant of relatie de komende periode iets merkt van de maatregelen die wij nu nemen. Onze excuses hiervoor, want wij zijn u altijd graag van dienst. In deze onzekere periode vinden wij echter dat we niet anders kunnen dan onze verantwoordelijkheid nemen om het effect van dit virus met elkaar te laten afnemen.
Wij vragen daarom uw begrip als u wat langer moet wachten, als uw mondelinge afspraak wordt omgezet naar een telefonische of wanneer wij u voorlopig afbellen.

 

Heeft u een vraag of opmerking kunt u altijd met ons bellen 0704065089

Team Den Haan

Duurwerk

Ha! Weer een nieuw jaar en zelfs een nieuw decennium. Twintig-twintig gaat het nieuwe jaar heten. Een intrigerend getal, dat 2020. Het eerste  cijfer ‘2’ betekent dat het getal 2 maal een nul heeft, het volgende cijfer ‘0’ zegt dat er nul enen zijn. De daarop volgende ‘2’ geeft aan dat er twee tweeën zijn. Vervolgens zegt het laatste cijfer ‘0’ dat er nul drieën zijn *). Mooi toch? 

Het zal nog even duren voordat we in het jaar 3030 zijn. Ik zou heel graag willen weten hoe de wereld er dan uitziet. Of er nog mensen zijn (en hoeveel dan). Het is al een poosje geleden dat we in het jaar 1010 waren. Veel minder mensen dan nu, dat is zeker. Geen elektriciteit, geen CO2-problemen, geen veganistische kerstdiners. Zou de jaarwisseling net zo rumoerig als nu zijn verlopen? Volgens de overlevering hadden Chinezen toen al wel vuurwerk uitgevonden. Een succesproduct dat in onze stad uitvoerig is uitgetest, tot verdriet van velen. Nu gaat de discussie over verbod, geheel of gedeeltelijk. Over de economie van vuurwerk is ophef: 77 miljoen euro kostprijs, tientallen miljoenen schade en de personeelskosten van politie, zorgmedewerkers en anderen zijn behoorlijk hoog. Waar we weinig over hebben gehoord is de schade aan milieu en klimaat. Hoeveel CO2, fijnstof, stikstofverbindingen en Pfas zijn er uitgestoten. Rationeel gezien: als je iets om klimaat en milieu geeft, blijf je toch van vuurwerk af. Maar ja: traditie. Wij dachten dat het mogelijk zou moeten zijn om duurzaam vuurwerk te hebben. Géén uitstoot, herbruikbaar, modern en toch feestelijk. Het bestaat! We hebben er beelden van.

In de Chinese stad Shanghai vond met de jaarwisseling een prachtige lichtshow plaats. Boven het centrum van de stad vlogen duizenden lichtgevende drones door elkaar https://youtu.be/3WxvKH18UL0 . Ze waren geprogrammeerd om de meest fantastische patronen te tonen: geen herrie, geen vervuiling, geen gevaar.  Kunnen wij ook zo modern worden? 

Sowieso gaan wij met ons bedrijf zo modern en duurzaam mogelijk aan de slag en gaan van 2020 een succesjaar maken. Doet U mee?

*) Ionica Smeets: Volkskrant za 4 jan 2020

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/wat-werkelijk-fantastisch-is-is-dat-2020-een-autobiografisch-getal-blijkt-te-zijn~b2d67825/

 

 

RECORD: warmste juli ooit, mondiaal

Veertig graden in Nederland, dat is jarenlang voor ondenkbaar gehouden. Nu kijken we er al niet meer van op en gaan de gedachten aan de mogelijkheid van vijftig graden. Te bereiken in de hitte-eilanden die de megasteden inmiddels zijn geworden. Dodelijk. Toen de 25e juli het record was gevestigd stonden de media bol van commentaar en analyses. Grofweg waren er twee soorten artikelen: ‘wat erg’ en wat zijn de oorzaken, c.q. wie heeft de schuld. Versus: dit is nu echt wel een ‘word wakker-bel’ en wat gaan we eraan doen (of kunnen we er wel wat aan doen?). Nu buitelen de oplossings-hypes over elkaar heen. Enthousiaste (hysterische) groeperingen weten wat we MOETEN doen, bijv geen vlees, maar soja (wat nou echt beter is voor milieu is nog de vraag), of geen benzine maar elektrisch (dezelfde vraag), of geen kunststof maar katoen (nogmaals!), enz. Terwijl, wat echt hout snijdt is een kwestie van politieke wil, grensoverschrijdend. Denk aan de luchtvaart die enorm wordt gesubsidieerd, denk aan belasting op CO2 uitstoot, denk aan de verwerking en vervoer van enorme partijen afval, denk aan de mondiale boskap. Dan zitten we in de fuik van een systeem waar de individuele regeringen geen invloed meer op hebben. Cultuur- en gedragsverandering wereldwijd, zou de basis moeten zijn om ontwikkelingen nog ten goede te kunnen keren. Daarover echter zijn de deskundigen zeer pessimistisch. Bijna niemand lijkt bereid om zijn verworven ‘rechten’ op te geven. Dus we blijven vliegen, strijden voor hogere maximumsnelheid, kleding kopen die al te snel weer wordt afgedankt, ons afval achteloos weggooien. 

Hoe staan wij met ons bedrijf hier in dit klimaatgeweld? Wel, het werken in de hitte viel niet mee, vroeg beginnen, veel drinken, uit de zon blijven, het zijn normale adviezen. Verder doen we wat we kunnen. We hanteren zoveel mogelijk de circulaire economie, beperken afval tot het uiterste, gebruiken milieuvriendelijke materialen en oplossingsarme verf op waterbasis. We zorgen voor een goede planning en logistiek zodat er zo weinig mogelijk kilometers worden gereden. We adviseren onze klanten over isolatie, energieneutraal wonen, gebruik van zonne-energie of warmtepompen, zoveel mogelijk groen in tuin, balkon of dakterras. We blijven alert en volgen de innovaties in ons vakgebied.

 

Het ijs op Groenland smelt harder dan normaal. ©Thomson Reuters
Sahara-lucht leidde in de laatste week van juli in onder meer Nederland tot hitterecords. Diezelfde lucht zorgde vervolgens voor een extreem snelle smelting van de Groenlandse ijskap. Ongeveer 90 procent van de kap kreeg met dooi te maken, waarbij 55 miljard ton ijs smolt. Dat is ongeveer 40 miljard ton meer dan normaal is in vergelijkbare perioden in voorgaande jaren.

In Mali, twee keer zo groot als Frankrijk, neemt de verwoestijning enorm toe. ©TRFOTO
Verspilling  van voedsel is een groeiend probleem, meldt het VN-klimaatpanel IPCC in het rapport over landgebruik dat donderdag werd gepresenteerd. Een kwart tot een derde van alle voedsel wereldwijd wordt verspild of gaat verloren.