Solarsedum

Hitte en Water, Aanpassen: hoe dan?

In deze, nog steeds voortdurende, hitte wordt de vraag : “hoe gaan we daarmee om?” steeds actueler. Want, als één ding duidelijk is, is het wel dat we meer en meer te maken zullen gaan krijgen met extreem warm en droog weer. Misschien nog niet zo erg als in China, dat nu al meer dan twee maanden door een hittegolf wordt geteisterd met in de megasteden temperaturen van boven de 40*. 

Een van de eerste aanpassingen zal zijn het hittebestendig maken van het leef- en woonklimaat. Onze huizen zijn niet hitteproef. Te veel glas, te veel beton en baksteen. Daarmee wordt warmte binnengelaten of geabsorbeerd. Een beter alternatief, dat al lang wordt toegepast in hete landen, zoals de golfstaten, zijn mudhouses. Gebouwd van gedroogde blokken leem en mest zijn woningen, zelfs flatgebouwen, een stuk koeler. Mest hebben wij genoeg (!), leem is hier minder goed voorhanden. Een moderner alternatief, dat ook in economisch opzicht zeer de moeite waard is, is houtbouw. We hebben daarover al eerder gemeld. Maar de keuze van toekomstgericht bouwmateriaal is uiteraard gericht op nieuwbouw. Wat te doen met oudere woningen? Eenvoudig antwoord: isolatie! Daarover hebben we ook al vele malen geschreven. Isolatie als middel om de kou buiten en de warmte binnen te houden, waarbij energiebesparing grote winst oplevert. Maar het gaat nu vooral om warmte buiten te houden. 

Een interessante ontwikkeling kwamen we onlangs op het spoor. Het betreft wel platte daken. Het idee is om een plat dak niet alleen te voorzien van (uiteraard hoogkwalitatieve, Europeese) zonnepanelen, maar de plaatsing daarvan te integreren in een bed van biologisch in Nederland gekweekte (dus resistentere) sedumplantjes. Die beplanting wordt uitgezet op een dikke substraatlaag. Die dient aan een kant als fundering voor de zwevende zonnepanelen, anderzijds is het koelende en isolerende effect indrukwekkend; tenslotte zorgt de laag voor voeding voor de mix aan sedumsoorten. Het geheel loopt onder de zonnepanelen door, die dus een stukje van het dakoppervlak af staan (“zweven”). Mits goed gedaan met de juiste panelen wordt een levensduur van zeker 30 jaar beloofd. 

Wij zouden als onderhoudsbedrijf met duurzaamheid als leidraad zulke ontwikkelingen niet kunnen negeren. Sterker nog, we zullen zeker een project volgens het systeem van het “solar sedum energiedak” gaan uitvoeren. Zowel de voordelen ten aanzien van het intern klimaat als ook de economische voordelen met hoog rendement worden overtuigend gedocumenteerd.

We houden U op de hoogte!

Solarsedum

Solarsedum

Solar Sedum