Verwachtingen

Het was wel een raar feestje, de oud&nieuw viering dit jaar. Veel mocht niet en werd toch gedaan. Velen zagen in 2020 hun leven op zijn kop gezet en velen wachten met hoop en vrees over wat het jaar 2021 gaat brengen. Zijn de verwachtingen hoog gespannen? Er valt zeker heel veel te doen om van 2021 een geslaagd jaar te maken. Zoals het succesvol bestrijden van de pandemie, met ‘maatregelen’ en met vaccinatie. Dan zal het volgend oud&nieuw een stuk feestelijker kunnen zijn. Mits er zich geen nieuwe onverwachte problemen voordoen. Ook zouden we dan onze aandacht weer kunnen wijden aan de al bestaande problemen, die er niet minder op zijn geworden. Zoals de woningnood. Alleen al in Den Haag moeten 50000 huizen worden bijgebouwd in de komende jaren. Dat is voor het huidige tekort en ook voor de verwachte bevolkingsgroei van 80000 inwoners tot 2040. Een megaproject kan je dat wel noemen. 

Een ander nijpend probleem is het klimaat. De onderzoeken naar de wijze waarop de aarde warmer wordt zijn alarmerend. We moeten mondiaal onze huidige leefstijl drastisch veranderen, niet alleen individueel; ook de grote bedrijven en hele staten zullen dat moeten. Welke organisatie is bij machte het leidende voortouw te nemen en ‘maatregelen’ af te dwingen? Kijkend naar machtsconcentraties die dat zouden aankunnen, kom je bij de EU, de VS, China, de VN. Het lijkt op korte termijn niet waarschijnlijk dat van die kant veel te verwachten valt. Er wordt door sommigen gespeculeerd op nieuwe, nu nog onbekende technologische ontwikkelingen, die ons zouden kunnen redden. Dat lijkt ons meer op ‘hopen op een wonder’. En anders?

Onze eigen verwachtingen zijn wat kleinschaliger. We verwachten voor ons bedrijf gewoon een goed jaar. We zitten in de gelukkige sector, die niet zo zwaar is getroffen door de coronacrisis. 2020 was niet slecht en we denken dat ook 2021 goed zal zijn. We wensen onze klanten evenzo een goed 2021, met de verwachting dat wij in 2021 nog veel voor U kunnen betekenen.