Plannen…

De merkwaardige zomervakantie 2020 is achter de rug. De scholen “zijn weer begonnen”. De coronabesmettingen lopen weer op. De regering heeft zijn prinsjesdag gevierd, ook al op ongewone wijze. De economie is in een mallemolen terechtgekomen. De politiek gaat vanzelfsprekend vooral daarover. Maar terwijl dat, gaat het leven door. Wij hebben het druk met onze uitvoerende werkzaamheden; we doen onze dagelijkse boodschappen; vervoeren ons (met mondkapje) in trein en bus; het verkeer is als vanouds en het geld rolt (met miljarden). 
Maar wat ook doorgaat zijn de klimaatverwoestende activiteiten van de mensheid. Hoe zit het met de Green Deal, waarover we vóór de vakantie nog enthousiast hebben gesproken? Wel, in de troonrede en de rijksbegroting komt die term niet voor. Wel wordt geld uitgetrokken voor het al bestaande klimaatbeleid, maar naar ons idee is er echt wel meer nodig. Ambitieuzer zijn de klimaatactieplannen voor 2030 van de Europese Commissie. Frans Timmermans zegt zelfs dat Europa in 2050 volledig klimaatneutraal moet zijn. Maar dan moet je wel 27 landen meekrijgen. Gaat dat lukken? De kritiek is al niet mals: de eigen juridische dienst stelt dat de klimaatvoorstellen strijdig zijn met het verdrag van de Europese Unie. Tja. 
Om het doel van die ‘2050’ te halen moet er veel meer worden gerecycled. De plannen daarvoor spreken ons wel aan. Zo moet er veel minder plastic worden gebruikt, moeten microplastics in de ban, kan de huidige 200 kg verpakkingsmateriaal per burger ook veel minder, doen we veel langer met onze kleding en moeten huizen op een andere manier, ‘herbruikbaar’ worden gebouwd. Dat zijn allemaal concrete zaken waar wij ook als particulier aan kunnen meewerken. 
Als we willen.