Tafels

Wij hebben een keukentafel. Dat is bij ons het centrum van ons huis. Hier worden de zaken besproken, vakanties gepland, de boodschappenlijst samengesteld, de politiek bekritiseerd of het huiswerk van de kinderen gecontroleerd. Ook is dit de plaats voor de borrel en het diner. Er zijn natuurlijk nog veel meer tafels: de salontafel, de vergadertafel, de showtafel, tuintafel, kaptafel en de tafels van vermenigvuldiging, die zo goed werken als onze kinderen moeite hebben om in slaap te komen. Nu is er ook de klimaattafel. Er zijn er zelfs vijf. Aan elke tafel zitten vertegenwoordigers van een sector – zoals industrie of mobiliteit – om voorstellen te doen die moeten leiden tot een ‘klimaatakkoord’. En dan gaat het vooral om sterke vermindering van de CO2-uitstoot, zeg 50% t.o.v. 1990. Een goed voornemen vinden wij – met hart voor milieu en klimaat, ofwel onze toekomst. In de media is recent uitvoerig aandacht geschonken aan het klimaatberaad. Erg veel nadruk kreeg de vraag over de financiering. “De vervuiler betaalt” wordt door de industrie afgewezen. Dat vinden wij niet erg realistisch, maar politieke besluitvorming is vaak moeilijk te doorgronden. Wij missen daarvoor ook de nodige deskundigheid. Wij gaan daarom aan onze eigen keukentafel zitten en vragen ons af waar wij als onderneming in de bouwwereld een bijdrage kunnen leveren. Voor ons is de “gebouwde omgeving” ons natuurlijk speelveld. Wij hebben al vaker geschreven over energiebronnen, energiebesparing, isolatie en gedragswijziging. We hebben gepleit voor een andere manier van gebruik van grondstoffen en voor beter waterbeheer door middel van planten en bomen binnen de stad en binnen de particuliere mogelijkheden. Wat de realiteitszin is van de ombouw van alle gasverwarming in bestaande woningen naar warmtepompen en zonne-energie in korte tijd door gemeenten uitgevoerd, kunnen we niet beoordelen. Wel denken we dat eenvoudig beginnen bij de basis sowieso een goed idee is. Een collega zei eens: ‘als nu iedereen zijn gaskoken vervangt door elektrisch koken en zijn (niet al te oude) CV-gasketel nauwkeurig zou laten afstemmen op de benodigde capaciteit in plaats van op de maximale capaciteit van de ketel, dat dan de klimaatdoelen al snel dichterbij zouden komen. En dat hoeft helemaal niet zo kostbaar en ingewikkeld te zijn’. Kijk, hier kunnen we wat mee. Als U dat treft: vraag ons om advies! Keep it simple! #

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *