Natuurlijk wensen wij onze lezers/relaties een positief en duurzaam jaar. Over de bedreigingen die onze wens tegenwerken, is genoeg gesproken en geschreven in alle soorten media. Wat we vrezen van het driemanschap Putin, Trump en Xi moet maar liever niet worden bewaarheid.
Wij gaan het jaar positief en optimistisch in en we houden onze ideaal doelstellingen in het oog bij alles wat we doen. Er zijn daarbij gelukkig ook genoeg positieve zaken, waar we liever naar kijken. Allereerst is 2017 een priemgetal. (Er is geen deler te vinden, behalve 1 en 2017 zelf). Priemjaren blijken in de geschiedenis vaak een goed jaar. (Alhoewel: resultaten uit het verleden bieden geen…).
Verder zien we goede ontwikkelingen op het gebied van energie (wind, zon, aardwarmte, getijden,….), energiebesparing (energieneutraal bouwen, hergebruik van warmte en materialen) en nieuwe technieken. Een voorbeeld van dat laatste is de ontwikkeling van glas met een lichtabsorberende coating, die de straling omzet in elektriciteit: de Powerwindow, een raam met meerwaarde. Vooral in warme gebieden, waar nieuwe woontorens en kantoren ook in de hoogte worden gebouwd, is deze vorm van elektriciteitswinning interessant.
Dichterbij huis zijn wij zelf gericht op nieuwe coatings, die milieuzuiniger zijn en een langere levensduur hebben. Genoeg te doen, dus en we doen het met plezier.

We willen U overigens even meenemen naar ons buurland, waar ook prijzen worden uitgedeeld. De prijs voor de Maler des Jahres 2017 is voor een kleurig en smaakvol binnenhuiswerk.