Het begrip ‘vertrouwen’ is de laatste jaren steeds meer een ‘heet item’ geworden, of eigenlijk: het gebrek aan vertrouwen. Wie vertrouwt nog een bankier, een bestuurslid van een internationaal bedrijf, een politicus of, het ergste: een tweedehandsautoverkoper? Wantrouwen is helaas het uitgangspunt geworden van de consument, de zieke, de stemmer of de autobezitter. Als verkoper van spullen, diensten, een politieke partij of wat dan ook, moet je vertrouwen verdienen. Dat geldt vanzelfsprekend ook voor ons. Wij kennen het gezegde: vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het is dan ook een belangrijke peiler van onze bedrijfspolitiek. We gaan ervoor om met onze klanten een goede vertrouwensrelatie op te bouwen en vandaaruit gemaakte afspraken gestand te doen. Géén verrassingen van hogere prijzen dan als afgesproken, geen tijdsoverschrijdingen, wel de kwaliteit die de klant verwacht. Zijn er calamiteiten, is er overmacht, dan bespreken we dit in alle eerlijkheid en we komen er altijd naar wederzijdse tevredenheid uit. Zo hoort het, vinden wij.
Een volgende belangrijke vraag is: hebben we vertrouwen in de toekomst? Er gebeurt erg veel op technisch, maar ook maatschappelijk gebied. Onderhoud en renovatie worden bepaald door economische en ecologische inzichten. Energiezuinig, isoleren en gebruik van nieuwe energiebronnen bepalen werkwijze en materiaalkeuze. Medewerkers zijn vaker zzp-ers, met aanstelling per project of tijdelijke contracten. Dat stelt eisen aan kwaliteit en controle. Dit beseffende, maakt dat ons bedrijf zich ook voortdurend vernieuwt en daarmee al een heel ander gezicht heeft dan het oude “vertrouwde” beeld van de schilder met een lange ladder en een grote pot verf.
Vertrouwen in de toekomst motiveert ons en wij verwachten dat wij dat naar U uitstralen. Wilt U zien hoe we dat handen en voeten geven, kom dan gerust eens langs!