Duurzaam

Ik zat laatst te denken: een poosje geleden wonnen we de prijs voor de duurzaamste schilder van het jaar. Nu vroeg ik me af of er ook een duurzaamste land zou bestaan. Om dat te kunnen bepalen zijn allerlei criteria nodig, bijv. de hoeveelheid CO2 uitstoot, het percentage duurzame energieopwekking, de geproduceerde afvalberg, de invloed van economische bedrijvigheid, enz. Niet gemakkelijk, maar je zou een poging kunnen wagen. Nederland zou met zijn ambitie, verwoord in de klimaattafels, wel graag aanspraak willen maken op die titel. In november zullen we daarvan meer te horen krijgen. Het is iets gemakkelijker om landen aan te wijzen die de titel zeker niet verdienen – en, erger nog, daar helemaal niet op uit zijn. Neem het Amerika van Trump en als nieuwe negatieve kandidaat Brazilië met de nieuwe militaire dictator Bolsonaro. Die gelooft niet in klimaatproblemen en wil zelfs het Amazonegebied gaan ontginnen (lees: verwoesten). Trekt zich terug uit het Parijsakkoord, net als Trump en vindt milieuwetten onzin. Tegen deze rampspoed valt mondiaal nauwelijks te vechten. 

Toch moet je daarin niet berusten. Vechten voor een betere aarde is altijd beter dan niks doen. Wij bewonderen de jonge Nederlandse Boyan Slat, die van een droom realiteit maakt: zijn duurzaamheidsproject om de plastic afvalberg in de oceanen aan te pakken is in de uitvoeringsfase gekomen. Hij laat zich niet weerhouden door het feit dat wat hij opruimt nog niet eens de groei van de massa plastic in zee bijhoudt. Gelukkig heeft hij ook ogen geopend en verschijnen er maatregelen, zoals verbod op plastic tasjes (Kenia) en plastic rietjes (Europese Unie). Laten wij in ons bedrijf en particulier leven ook eens bewust kijken wat we aan onnodig plastic bezitten of kopen (niet doen!).

De plasticsoep in de Stille Oceaan bestaat voor een groot deel uit visnetten (ongeveer 46% van het plastic afval). Onderzoek van The Ocean Cleanup wijst uit dat ongeveer 75% van het plastic in de plastic soep vijf centimeter of groter is. Afbeelding: beba / Pixabay.

zie ook de relativerende site van scientas:

https://i2.wp.com/www.scientias.nl/wp-content/uploads/2018/09/oceancleanup12.jpg?fit=1024%2C709&ssl=1

 

Maranatha Kerk project.

Temidden van de overige bebouwing in de wijk Duinoord valt de Maranathakerk op als een verdwaald dorpskerkje uit de Zwitserse Alpen. De dakconstructie komt namelijk uit Zwitserland. Het was een bouwpakket, dat in het voorjaar van 1949 per trein uit Zürich arriveerde. Het was een cadeau van de Zwitserse protestantse kerken. Het nieuwe hervormde kerkgebouw vond een plaats op het verlaten terrein van het Sperrgebiet van de Atlantikwall uit de Tweede Wereldoorlog.

Anno 2018 heeft de Maranathakerk de Monumentenstatus gekregen. Weer een mooi project om aan te hebben mogen werken.

De afgelopen jaren hebben we de kerkzaak de gemeentezaal en diverse ruimtes geschilderd en gemoderniseerd meubels en kasten gemaakt en geplaatst en de het sanitair vervangen. Een mooie veelomvattende opdracht.

In Samenwerking met en foto geleverd door Kathalijne Teuben van KT71 Interieur architectuur.

KT71.gif

 

Woningnood

Toekomstvast circulair bouwen betekent dat nieuwe gebouwen met een ‘materialenpaspoort’ steeds aanpasbaar zijn aan veranderende wooneisen en ook dat na gebruik de onderdelen herbruikbaar zijn. Op die manier kunnen onze schaars wordende grondstoffen in een eeuwigdurende kringloop behouden blijven. In het al eerder genoemde boek van Thomas Rau en Sabine Oberhuber (“Material matters”) wordt goed uitgelegd hoe dit principe werkt. Het is vanzelfsprekend erg belangrijk dat wij – de staat, bedrijven en klanten – ervan doordrongen zijn dat dit een serieuze cultuuromslag betekent. Zeker moet voorkomen worden wat recent in China is gebeurd. Daar staat een complete stad leeg met onbewoonde woontorens en uitgestorven straten. Een megaverkwisting, die te danken is aan ongebreidelde kredietverlening. Dat gaat goed tot de grens is bereikt. De vastgoedmarkt stortte in en is iedereen failliet. Lokale overheden, investeerders en verleide burgers zuchten nu onder torenhoge schulden. De centrale overheid, die eerst het speculatieve gedrag heeft aangemoedigd, zegt nu dat de schulden ‘individuele problemen’ zijn. Als je zo op zo’n grote schaal met schaarse grondstoffen omgaat, zal een tekort (op = op) snel tot grote economische en sociale problemen leiden. 

Een voorbeeld dus, hoe het niet moet. De vraag is of er wel een particulier persoon aansprakelijk kan worden gesteld voor deze calamiteit. Het is het systeem dat niet deugt en er is geen macht die het systeem de baas is. Zie ook het huidige Europa en de problemen die Italië veroorzaakt, niet alleen geopolitiek en economisch, maar ook klimatologisch. Zal daar prioriteit gegeven worden aan energietransitie, besparingen op fossiele brandstof en uitstoot van CO2? 

Ook dicht bij huis zijn er vraagstukken, die raken aan verbruik of gebruik. Bijvoorbeeld: wat gaat er gebeuren met het grote pand van de Amerikaanse ambassade, dat nu leeg staat (Lange Voorhout). De nieuwe gemeenteraad wil er geen (te) duur museum voor Escher van maken. Wat dan wel? We zijn benieuwd.

 

 

 

OP = OP

Die leuze zien we wel vaker, bij voorkeur bij winkelbedrijven, die een ‘spectaculaire’ aanbieding hebben. “Ga er direct op af”, suggereert de uitroep. Ben je te laat, dan heb je niks meer en dat is je eigen schuld! Maar, achter deze commerciële kreet ligt een ander, veel serieuzer begrip verscholen. Met enige regelmaat worden we geconfronteerd met zorgelijke toekomstbeelden. Zijn we in staat om in het jaar 2050 rond 10 miljard mensen te voeden en te huisvesten? Ja, zeggen wetenschappers, mits……Er is een aantal dwingende voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Een is in ieder geval dat we acuut stoppen met de enorme verkwisting van grondstoffen. Belangrijke stoffen waarvan de wereldvoorraad eindig is en door onze huidige handelwijze onbruikbaar als vervuilend afval op onze aarde zwerven: in de lucht (fijnstof, CO2), in de zee (plastik soep), in de grond (veel giftige, niet natuurlijke stoffen). Kunnen we eindeloos tantalium, tungsten en goud, enz. blijven delven, om bijv. onze onmisbare mobieltjes te maken? Die we elke vijf jaar weggooien, want ‘te oud, niet meer in de mode’, en met opzet van een korte technische levensduur voorzien? Nee, natuurlijk niet. “Op is echt op”.
We moeten een goed alternatief vinden voor onze roofbouwmaatschappij, zo schrijven Thomas Rau en Sabine Oberhuber in het verhelderende boek : Material Matters”. Zij pleiten voor een circulair economisch systeem, waarin materiaal niet langer wordt verbruikt, maar gebruikt. In het huidige lineaire systeem worden grondstoffen gedolven, gebruikt en weggegooid. Dat is niet langer houdbaar. We moeten toe naar een levensvatbaar economisch systeem, dat de schrijvers het ‘Turntoo’-model hebben genoemd.

Het gaat veel te ver om dat goede idee hier verder uit te leggen. U moet gewoon het boek lezen en ook gegrepen worden door het optimisme toekomstbeeld dat we kunnen bereiken, mits…… alle spelers hun verantwoordelijkheid nemen.
Wij zelf zijn in ieder geval enthousiast, maar wij zijn natuurlijk maar een kleine speler.

DE NATTE STAD

Er zijn maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan en er zijn maatregelen om met de klimaatverandering om te gaan. Van die laatste soort zagen we onlangs een mooi artikel in de Volkskrant (3 feb). Met enige regelmaat vallen er in Nederland forse hoosbuien, gemiddeld zo’n 70 per jaar en dat aantal zal toenemen. Ook de hevigheid zal toenemen. Reken op een waterstort van 100mm in een uur. Dat kan geen riool verwerken, dus lopen de laaggelegen wijken in de stad onder: straten, tunnels, kelders. De schade en emoties over verlies en verdriet zijn niet gering. Rotterdam bijvoorbeeld, is bekend met dat fenomeen. Er bestaan computermodellen, waarmee je kunt voorspellen wat er in een bepaalde stad gebeurt bij regencalamiteiten. Met zo’n model geef je de stad een ‘stresstest’. Je kunt dan zien waar de kwetsbare delen zijn en daarop preventieve maatregelen treffen. In het genoemde artikel doen ze dat in Apeldoorn. Op basis van de uitkomsten worden daar gedempte beekjes weer opgegraven, worden grote grindopslagplaatsen onder wegen aangelegd en wordt actief gebruik gemaakt van groenstroken. Soms wordt het trottoir verhoogd en de klassieke bestrating in ere hersteld. Voor het verwerken van hemelwater is dat beter dan asfalt. Dat kost natuurlijk veel geld, maar als je bij stadsvernieuwing, aanleg van nieuwe wijken of renovatie meteen in de planning hoge prioriteit geeft aan waterverwerking, valt dat nog mee. En schades blijven beperkt.
Wat ook goed helpt is bewustwording en meewerking van particulieren. Dat laatste: wat kan jijzelf (ikzelf) doen, vinden wij als bouw- en schildersbedrijf bijzonder interessant. Kijk wat er mogelijk is op dak en in de tuin: eigen wateropvang en verwerking, veel groen en veel minder tegels. Aanbrengen van hoogteverschillen in de tuin is een van de goede mogelijkheden, zoals vijvers en zitkuilen. Mocht U ideeën in die richting hebben en U kunt wel advies gebruiken: wij staan er klaar voor!

URGENTIE

Het lijkt er op dat we langzamerhand ons meer bewust worden van de eindigheid van de aarde en haar bewoners. Steeds meer verschijnen in de media artikelen over klimaatrampen, tekorten aan water, schone lucht en grondstoffen. Aan de almaar toenemende behoefte aan energie als gevolg van de toenemende welvaart van veel mensen (denk aan China, delen van Afrika en zuid-Amerika) wordt steeds moeilijker te voldoen. Winnen en gebruik van kolen en olie is zeer klimaatbelastend (CO2), gas raakt al bijna in een taboesfeer (Groningen), kernenergie is door een aantal landen al in de ban gedaan (Duitsland). Was het al weer lang geleden dat de Club van Rome een opzienbarend rapport publiceerde, waarmee uiteindelijk toch erg weinig is gedaan; later in 2006 kwam El Gore’s Inconvenient Truth en daarna is het aantal publicaties over klimaatverandering, over dreigende tekorten, over migratie en overbevolking explosief gegroeid. Gaan we beseffen dat onze niet-duurzame wijze van leven ons de das omdoet? De waarschuwingen liegen er niet om. De Seine overstroomt niet alleen half Parijs en de kelders van grote musea, de aarde beeft waar dat nooit mogelijk zou zijn geweest, de afkalving van gigantische ijsplaten in de Zuidpool, de verwoestijning in Spanje en veel andere gebieden, geen voldoende drinkwater meer in Kaapstad en Kathmandu, plastic afval op het Balinese strand: je kunt er niet meer omheen.

Wij moeten dus onze verkwistingscultuur verlaten. Niet meer producten maken die maar een zeer beperkte tijd meegaan. Lampen doen het maar 1000 uur, een auto laat het na zo’n jaar of 10 wel afweten, elke drie jaar moeten de kozijnen worden geverfd (vinden wij wel fijn, eigenlijk). Miljoenen oude smartphones liggen in de kast, afgedankt witgoed en CV-ketels gaan naar de vuilstort. Voorbeelden te over.

Voor ons is duurzaamheid het sleutelbegrip. Helaas is de term al sleets geworden, maar voor de inhoud staan wij. Je kunt wel zeggen: “wat doet de overheid, wat doen de multinationals, wat doen de anderen”, maar wij vinden: “wat doe je zelf”. Wij gaan gestand doen aan ons profiel, de duurzaamste schilder van het jaar en dat voor alle jaren! Doet U mee?

Duurzaam OUD & NIEUW

Dat zal niet meevallen, een duurzaam oud en nieuw in Nederland. Alleen al het vuurwerk: vol fijnstof en kwalijke dampen. Daarbuiten is het echter vol goede voornemens: halen we de doelstellingen van ‘Parijs”, brengen we de gasproductie terug, verbieden we de uitstoot van scooters en vaartuigen, willen we autogebruik terugdringen ten faveure van de elektrische fiets, wordt de woningbouw gestimuleerd met energieneutraal bouwen, blijft subsidie op zonnepanelen, en nog veel andere ideeën van landelijke en lokale politici.

Op de ‘gevaarlijkste avond van het jaar’ vinden de traditionele conferences plaats, wel vijf geloof ik, dit jaar. De gezaghebbende cabaretiers houden ons (de gewone Nederlander) een spiegel voor, wellicht met meer zeggingskracht dan de politieke beleidstukken, die ons de toekomst in moeten leiden. Dus gaan we eens goed opletten wat de cabaretiers ons over duurzaamheid en alles wat daarmee samenhangt te vertellen hebben.

Bij de voorbeschouwingen kom ik op Youp: ‘we stappen zo vaak in het vliegtuig dat we het klimaat aan flarden vliegen’. Dat is het dan, alhoewel er veel over Trump wordt gezegd. Die is de antiduurzaamheid in persoon, dus indirect komen we wel aan onze trekken.

Toch zou je kunnen zeggen: leeft het echt, het onderwerp? Laten we (een deel van) onze goede voornemens erdoor bepalen? De don’ts, als niet meer roken, minder vlees, niet meer vliegen naar vakantiebestemmingen, minder auto? De do’s, als pak de fiets, zet groen in de tuin, scheid je afval wat nauwkeuriger? Mogelijk is het een gespreksthema bij het happen in de oliebollen en het nippen aan de bubbels. In ieder geval: wij wensen onze bevriende klanten een goed en duurzaam 2018.

Optimisme

De zomervakantie is weer voorbij. Was het leuk? Was het warm? Duurde hij echt tekort? Nog goede voornemens gemaakt? Voor ons: vier keer ‘ja’. Dus nu weer volop aan de slag, met man en macht. We zien dat de crisis achter de rug is. Er wordt gebouwd en gerenoveerd dat het een lieve lust is.

Huizenprijzen vliegen de pan uit, althans in onze streken. Overal staan auto’s van bouwondernemingen voor de deur: schilders en klusjesmannen, dakpanleggers

en tuinaanleggers. En wij natuurlijk ook. Logisch dat we optimistisch gestemd zijn over de toekomst van ons bedrijf. Hoewel we zien dat er wel heel veel nieuwe ondernemers zich aandienen. En ook dat die niet altijd de kwaliteit bieden die bij ons de norm is. Op kwaliteitsgebied kunnen wij ons onderscheiden.

Verder is het behoorlijk onrustig in de wereld. Bij ons schiet het formeren van een regering niet erg op. Het lijkt dat religieuze opvattingen over wat de mens voor zichzelf wel en niet kan/mag beslissen meer prioriteit hebben dan de urgente problemen met klimaat en milieu. CO2 uitstoot blijft toenemen en vergaande maatregelen zijn niet populair voor de kiezersgunst. Het Amerikaanse beleid is in dit opzicht helemaal een ramp. Daar komt dan nu een nieuw vraagstuk bij: als de permafrost structureel ontdooit, staat de wereld nog meer onheil te wachten. De overstromingsrampen in de VS (Houston) en in ZO-Azië lijken toeval, maar zijn ze dat ook?

Wij zijn over deze ontwikkelingen bepaald niet optimistisch, maar willen als kleine wereldburger wel blijven streven naar verbetering: duurzaamheid voor leven en welzijn. Dus, nu er weer zoveel wordt gebouwd en gerenoveerd: denk na over minder beton en asfalt en meer groen en nieuwe systemen van waterbeheer.

We gaan het zien.

evacuatietip ?

Work in progress

CO2 Compensatie..

U weet zoals al onze klanten dat wij ‘duurzaam’ hoog in het vaandel hebben staan. Onze manier van werken is gebaseerd op de filosofie van zo veel mogelijk het bestaande behouden, goed onderhouden, zuinig gebruik van energie, grondstoffen en materialen. Daar laten we het niet bij. Onze footprint aan CO2 belasting voor het klimaat compenseren we met behulp van het Fair Climate Fund (stookkosten, brandstof, electra). We krijgen daarvoor een certificaat waarin de overdracht van CO2 rechten is vastgelegd. Nu is onze bijdrage uiteraard betrekkelijk gering, maar als vele MKB’en meedoen en vooral de grootbedrijven, dan zet het wel zoden aan de dijk. We nodigen U uit om de site van fairclimatefund.nl ook eens te bezoeken! Dat stemt tot nadenken en dwingt ons ook met een andere blik op de wereld te krijgen. Eén voorbeeld, waarvan we denken dat er misschien wat anders zou moeten worden gedacht, vinden we de autoracesport van Formule-1. Niet direct omdat er nu ook een talentvolle jongeman van Nederlandse origine in meedoet, maar vooral om de klimaatbelasting van deze sport. In een recent artikel in ons dagblad stond wat het betekent om het circus van het ene circuit naar het andere te brengen. Bijvoorbeeld van Monaco naar Japan: 5 Boeings, een stoet vrachtwagens en aanverwante logistiek zijn nodig om zo’n operatie uit te voeren. Wat de wedstrijden en de trainingen kosten aan brandstof en een enorme stapel banden, gaat onze voorstelling te boven. Let wel: wij hebben niets tegen deze en soortgelijke sporten en zijn ook niet jaloers op Max. Maar we vragen ons af of dit soort activiteit nog wel past bij wat we nu weten aan klimaatverandering en onze bijdrage daaraan. Maar er zijn gelukkig ook positieve zaken te melden, waarmee we blij zijn. De ratificatie van het klimaatakkoord van Parijs van de EU en ook van een behoorlijk vervuilend land als India, is een zeer goede zaak. Als we nu ook nog de meest vervuilende en vernietigende activiteit van de mensheid zouden kunnen verbieden, wat zou dat mooi zijn! We hebben het natuurlijk over oorlog en wapengeweld. Tja, utopisch……

Duurzaam Juni 2015

IMG_9339

Het is alweer ruim een jaar geleden dat wij de prijs voor het meest duurzame onderhoud- en schildersbedrijf van het jaar verkregen. We vroegen ons af hoe het nu is gesteld met het duurzaam denken en doen in ons land. Soms lijkt het woord een modebegrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt; dan is het een leeg woord. Maar gelukkig wordt erkend dat duurzaamheid een steeds belangrijker factor wordt voor het voortbestaan van aarde en mensheid. Zowel overheden als particulieren en bedrijven gaan inzien dat hulpbronnen niet oneindig zijn, behalve de zon. Dus wordt gebruik van de zon, direct of indirect, een logische stap. In het beleid van overheden en in gezamenlijke projecten van particulieren en bedrijven.

Twee voorbeelden.
Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft de niet geringe doelstelling dat in 2050 alle 800000 woningen energieneutraal moeten zijn. Dat betekent – na een aanloopfase – dat er 100 huizen per dag energieneutraal worden gemaakt! Met waterpompen, superisolatie en zonnepanelen is zelfs geld te verdienen. De investering wordt geschat op zo’n 40000€ per woning als de productie goed op gang is gekomen en is gestandaardiseerd. Geen energierekening meer, betekent een besparing van zo’n 200€ per maand. Daarmee los je het investeringsbedrag in pakweg 20 jaar af.
In Texel is een soortgelijk project. Veel kleinschaliger: twintig huizen worden energieneutraal en ‘gasloos’ gemaakt. De berekening loopt op dezelfde manier als in Brabant. In 15 jaar wordt gemiddeld per gezin 35000€ besteed aan de energierekening. Met de besparing kan je dan een lening van 35000€, besteed aan de renovatie aflossen. Hier is de ASN-bank een mogelijke partner als geldschieter.

Wat kan (en zal!) in Brabant en Texel is natuurlijk overal mogelijk. Wij kunnen U desgewenst adviseren over de mogelijkheden; technisch kan het, financiële haalbaarheid is geen utopie meer.