Ceotwee

Het jaar 2014 was wereldwijd het warmste sinds mensenheugenis. 2015 gaat dit record verbeteren, is nu al zeker. Als dat zo doorgaat, zijn er nogal wat consequenties voor de wereldbevolking. Niet alleen zijn er voordat de 21e eeuw ten einde is, geen gletsjers meer  in Europa, kunnen we via de Noordpool naar Azië varen en is Zuid-Europa een woestijngebied. Veel kuststroken zullen permanent onder water staan: Amersfoort als zeehaven. Oorzaken: verhoogde zonneactiviteit? El Nino? De mens? Zoveel is zeker: het CO2-gehalte in de atmosfeer is een factor van belang voor het optreden van het broeikaseffect. Het gas functioneert als een wollen deken, zonnewarmte wordt ingevangen en de warmteafgifte wordt beperkt. De bijdrage aan CO2 van de mens is fors en moet fors minder worden. Eigenlijk is dat simpel: geen gebruik meer van fossiele brandstoffen. Energiedragers, zoals hout, biobrandstof, geven bij verbranding óók CO2, maar dat is eerder door de planten opgenomen uit de lucht. Een vorm van recycling, dus. Nog beter is energie te winnen uit wind, zon, aardwarmte, getijdenkrachten. Volgens een recent rapport van Greenpeace zou het moeten kunnen dat in 2050 het gebruik van fossiele brandstof tot nul is gereduceerd. Zou dat lukken dan heeft de verspillende mens zijn bijdrage aan het oplossen van het klimaatprobleem behoorlijk geleverd. Daarnaast zou het goed aanplanten en beheren van nieuw bos op aarde zelfs de balans naar positief kunnen doen uitslaan.

Laten we zeggen: “DOEN”!

De Wereld een broeikas

12006580_840118649433724_2812898497155314966_o

Er is veel te doen over klimaat, CO2-uitstoot en de toekomstige leefbaarheid van de aarde. Er is goed nieuws en slecht nieuws. eerst het goede nieuws.

Over pakweg 20 jaar wonen de Nederlanders in klimaatneutrale huizen, voorzien van zonnepanelen en effectieve isolatie, eten verantwoord gekweekte voeding en rijden elektrische auto’s. Deze duurzame ontwikkeling vergt wel grote investeringen: miljarden euro’s, maar dat hebben wij er graag voor over. Leefbaarheid voor ons en onze kinderen!

Er is ook slecht nieuws: de almaar groeiende luchtvaart slokt de energiebesparing van alle maatregelen in andere sectoren geheel op. Daar ga je dan met je goede duurzame gedrag. De mondiale luchtvaartsector is niet door eenzijdige maatregelen van individuele landen te besturen. Mensen willen vliegen. 70% van alle vliegreizen is vakantie of familiebezoek. En omdat vliegen relatief spotgoedkoop is en blijft, zal dit niet veranderen. Op vliegtuigbrandstof zit geen belasting, op tickets zit geen BTW. Hoe moeilijk het is om internationale afspraken te maken, wordt nog eens bewezen door de recente Griekse kwestie. Vliegen véél duurder maken zou helpen, maar de politieke wil daarvoor ontbreekt – natuurlijk!

De moeilijkste vraag is hoe met deze ontwikkelingen om te gaan als individuele burger. Niet vliegen? Maar de buurman doet het ook, dus…Minder vliegen, nadenken of een vliegreis onontkoombaar is, of een alternatief voorhanden is. En: vanzelfsprekend: wel doorgaan met de andere zaken die meer in onze macht liggen: energieverbruik, energiebesparing, energieopwekking met andere bronnen dan de fossiele brandstoffen.

Wij hebben in ieder geval het voornemen om onze duurzame werkwijze te continueren en uit te breiden.

Piet Mondriaan

11928734_820339018078354_6736031995106585714_n

Wij zijn dol op leuke innovaties. Zo troffen wij het bericht aan van de ontwikkeling van ‘glas-in-lood’ ramen, die elektriciteit kunnen opwekken. Het is een project van zonne-energieonderzoekers van de Universiteit Utrecht. Wilfried van Sark is een van de initiatiefnemers. Hij vertelt dat het raam dat zij hebben ontwikkeld – zie foto – een half procent van het zonlicht omzet in elektriciteit. Genoeg om drie mobiele telefoons op te laden. Nog niet veel, maar aan verbetering van het rendement wordt gewerkt. In ieder geval is de Elektrische Mondriaan wel véél mooier dan de bekende zwart-blauwe panelen die veel daken ontsieren. Toepassingen zijn zo te vinden. Bijv. in de gevels van  kantoorgebouwen, of gewoon thuis als voorzetraam.

Als innovatief schildersbedrijf zijn we natuurlijk ook enthousiast over deze Mondriaan. Als schilder is Mondriaan nog wel beroemder dan wij; wij heten dan ook Den Haan, maar we gaan voor minstens even mooi werk. Om Mondriaan te zien gaat U naar het Gemeentemuseum, voor ons werk kiest u maar voor onze projecten in de stad. Het zou U kunnen inspireren ons te vragen over een al-dan-niet elektrische Mondriaan uitvoering in uw eigen huis.

**bron: scienceguide.nl/201507